ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO ODDĚLENÍ

Děti jsou rozděleny do tří oddělení s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a možnosti uplatnění se v kolektivu, na některé aktivity jsou oddělení spojena. Naším cílem je učit děti komunikaci a spolupráci formou hry a nápodoby. Oddělení se v rámci programu často setkávají a vrstevníci z jednotlivých oddělení v některých případech pracují společně.

ŽLUTÍ

2 – 4 roky

PROGRAM

ORANŽOVÍ

3 – 5 let

PROGRAM

ČERVENÍ

5 – 7 let

PROGRAM