ODDĚLENÍ ORANŽOVÉ

* Oddělení pro děti od tří, resp. čtyř do pěti let.

 

* Výchova je zaměřena primárně na posilování sociální role dítěte ve skupině, schopnost komunikovat své pocity a potřeby s ostatními a respektovat zase potřeby jejich. Stále opakujeme zavedená školková pravidla a rituály, která nám pomáhají získat co nejvíce času na zajímavé činnosti. Využíváme práce ve skupině nebo ve dvojicích, méně již frontální výuku. Často vyrážíme s dětmi do přírody a k učení využíváme i cestování dopravními prostředky a svět kolem nás.

 

* Vzdělávání navazuje na základy z oddělení ŽLUTÉHO, rozvíjíme znalosti a dovednosti z oblasti předmatematické a předčtenářské výchovy, pracujeme na rozvolňování loktů a zápěstí, kontrolujeme správný úchop tužky. Součástí denního programu je nácvik rytmizace a koordinace oko-ruka, nácvik pravolevé orientace ale i aktivita v anglickém jazyce. Rozvíjíme logické i kritické myšlení s pomocí konstrukčních stavebnic a didaktických pomůcek, ale využíváme i situací, které v životě školky nastanou. Zapojujeme se do celoročních i kratších projektů z oblasti enviromentální a ekologické výchovy.

 

* A ačkoli to tak nevypadá, máme i dost času na spontánní hru, honičky a hry na jako. Učíme se totiž i prostřednictvím nahodilých situací a jejich řešení v bezpečném prostředí je pro nás nácvikem na život.