NÁŠ DEN

nahledy-4793

Osobní svoboda

VOLNÁ HRA

Dítě si může vybrat aktivitu podle svých zájmů, určí si, s kým si bude hrát, s čím a na co. Volná hra pomáhá dítěti najít své místo v kolektivu, zároveň jej učí zodpovědnosti a sociálním a komunikačním dovednostem.

Start do nového dne

RANNÍ KRUH

Děti potřebují zaběhané rituály a stanovené hranice, které umocňují pocit
bezpečí a klidu ve školce. Ranním kruhem děti společně zahájí nový školní
den. Jeho součástí je vyprávění, zpívání, cvičení, mimické cviky, relaxace apod.

IMG_8351
nahledy-4966

Rozvoj dětí

PRÁCE VE SKUPINÁCH

Jedná se o aktivity v malých skupinách stejně starých dětí – vrstevníků, které jsou vždy propojeny s tématickými celky a upevňují porozumění probíraným tématům (matematické hry, výtvarné projekty, jazykové hry, rébusy, pohybové hry a soutěže, hry a cvičení v angličtině, hudební soutěže, zpěv a rytmické hry…)

Čerstvý vzduch

POBYT VENKU

Procházky a pobyt na zahradě, jakož i výlety do okolí, jsou nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu, rozvíjejí motoriku, učí je samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a toleranci.

doctrina-pr-5353
rodiče

Tématické akce

PROJEKTOVÉ DNY

Projekty jsou vždy věnovány jednomu tématu, které je komplexně zpracováno více způsoby (hudba, výtvarná výchova, ekologická výchova, dramatická výchova…) a jeho závěru se většinou účastní i rodiče, ať už formou workshopů a společných aktivit či jen jako diváci.

Podpora rodinných vazeb

ZAPOJENÍ RODIČŮ

Často do programu zařazujeme odpolední či víkendové akce pro celou rodinu, pro příbuzné a známé. Chceme, aby školka byla pro všechny známým a bezpečným místem, kde je jim dobře a kde je to baví.

1-DSC_0655

HARMONOGRAM DNE - ODDĚLENÍ ČERVENÍ

7,00 – 8,00 příchod do školky a volná hra
8,00 – 8,55 ranní kruh –přivítání, protažení těla, logopedická cvičení, krátké seznámení s probíranými tématy
8,55 – 9,00 hygiena a příprava na svačinku
9,00 – 9,30 svačinka
9,30 – 10,15 hlavní činnost, práce ve skupinkách
10,15 – 11,45 hygiena, převlékání a pobyt na zahradě, procházka
11,45 – 12,00 procházka…převlékání, příprava na oběd
12,00 – 12,30 oběd
12,30 – 14,20 klidové aktivity, individuální předškolní příprava
14,20 – 14,30 úklid, hygiena, příprava na svačinku
14,30 – 15,00 svačinka
15,00 – 17,00 volná hra, kroužky

HARMONOGRAM DNE - ODDĚLENÍ ORANŽOVÍ

7,OO - 8,OO
příchod do školky a volná hra
8,15 – 8,35 ranní kruh –přivítání, protažení těla, logopedická cvičení, krátké seznámení s probíranými tématy
8,35 – 8,45 hygiena a příprava na svačinku
8,45 – 9,15 svačinka
9,15 – 9,25 hygiena
9,25 – 10,00 hlavní činnost, práce ve skupinkách
10,00 – 11,30 hygiena, převlékání a pobyt na zahradě, procházka…převlékání, příprava na oběd
11,30 – 12,00 oběd
12,00 – 12,30 příprava na odpočinek
12,30 – 14,00 odpočinek (spánek nebo relaxace)
14,00 – 14,15 vstávání a příprava na svačinku
14,15 – 14,45 svačinka
14,45 – 17,00 volná hra, kroužky

HARMONOGRAM DNE - ODDĚLENÍ ŽLUTÍ

7,OO – 8,OO
příchod dětí, volná hra
8,15 – 8,25
ranní kruh –přivítání, protažení těla, logopedická cvičení, krátké seznámení s probíranými tématy
8,25 – 8,35
hygiena
8,35 – 9,1O
svačinka
9,1O – 9,2O
hygiena
9,2O – 9,45
řízená činnost
9,45 – 11,OO
převlékání, hygiena, pobyt na zahradě nebo procházka, převékání, příprava na oběd
11,OO - 11,3O
oběd
11,5O - 12,O5
hygiena a příprava na spaní
12,O5 - 14,OO
odpočinek
14,OO - 14,2O
obékání
14,2O - 14,45
svačinka
14,45 – 17,OO
volná hra

Podle čeho jsou děti rozděleny do oddělení?