ŠKOLNÉ

PROČ PLATIT ZA SOUKROMOU ŠKOLKU?

ÚSPĚŠNÝ START DO ŽIVOTA

V předškolním věku jsou děti maximálně senzitivní, zvídavé, vnímavé a nejvíce a nejsnadněji se učí.  Můžete zajistit, aby získaly ty správné návyky pro všestranně úspěšnou budoucnost. Není tedy zanedbatelné, mají-li v tomto věku nadstandardní podmínky a je-li jim věnována intenzivní pozornost.

ŠKOLNÉ

Ve školním roce 2023/2024 je výše školného stanovena následovně:

*pro děti od tří let při plné docházce 5 950 Kč měsíčně.

*pro děti od dvou do tří let při plné docházce 6 950 Kč měsíčně.

Informace o možnosti sdílené docházky pro děti ze žlutého oddělení a o jejích cenách vám podá paní Sochová Landová – email landova@doctrina.cz.

CO ZA SVÉ ŠKOLNÉ DOSTANETE?

  • systematickou a kvalitní přípravu pro školu, konzultovanou s učiteli 1. stupně
  • přímé napojení na základní školu, společné akce a návštěvy ve škole
  • angličtinu ve formě her, pohádek a písniček každé páteční dopoledne – navštěvuje nás lektorka Swallow scholl of english
  • přátelskou školku, kterou budou děti milovat, s formou učení, která je bude opravdu bavit
  • denně několik fotek a text v aplikaci Twigsee, ze kterého se dozvíte co a proč děti ten den dělaly
  • časté společné akce pro celé rodiny
  • po domluvě možnost  zúčastnit se programu školky nebo výuky, projektových dní a akcí na zahradě školky
  • možnost individuálních konzultací chování a celkového prospívání vašeho dítěte v kolektivu s jeho učiteli
  • předškolní přípravu metodou dobrého startu jako pevnou součást výuky oddělení Červených