ZÁPIS DO MŠ

Školku si můžete po předchozí dohodě kdykoli prohlédnout, jsou-li ve školce volná místa, může Vaše dítě nastoupit ihned.

Zápis na školní rok 2021/22 bude probíhat od 3. do 5. května 2021 do 14 hodin.

Vyplněnou Žádost o přijetí včetně potvrzení lékaře o povinném očkování spolu s kopií rodného listu dítěte můžete doručit do školky následujícím způsobem:

  • datovou schránkou
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně
Školka si vyhrazuje právo dodatečně upravit podmínky zápisu dle aktuálně platných nařízení vlády.

 

u žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení  lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení nebude Vaše žádost přijata! Dále potřebujete svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, které má být zapsáno, přiveďte s sebou!

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

Celková kapacita školky je 55 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a možnosti uplatnění se v kolektivu, na některé aktivity jsou oddělení spojená. Naším cílem je učit děti komunikaci a spolupráci formou hry a nápodoby. Oddělení se v rámci programu často setkávají a vrstevníci z jednotlivých oddělení v některých případech pracují společně. Děti z dolních oddělení si říkají ŽLUTÍ (2-4 roky) a ORANŽOVÍ (4-6 let), děti z horního oddělení jsou ČERVENÍ (5-7 let).