ZÁPIS DO MŠ

Školku si můžete po předchozí dohodě kdykoli prohlédnout, jsou-li ve školce volná místa, může Vaše dítě nastoupit ihned. O aktuálním obsazenosti školky se informujte na mailu skolka@doctrina.cz.

Zápis na školní rok 2021/22 byl ukončen 5. května 2021 ve 14 hodin.

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

Celková kapacita školky je 55 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a možnosti uplatnění se v kolektivu, na některé aktivity jsou oddělení spojená. Naším cílem je učit děti komunikaci a spolupráci formou hry a nápodoby. Oddělení se v rámci programu často setkávají a vrstevníci z jednotlivých oddělení v některých případech pracují společně. Děti z dolních oddělení si říkají ŽLUTÍ (2-4 roky) a ORANŽOVÍ (4-6 let), děti z horního oddělení jsou ČERVENÍ (5-7 let).