ZÁPIS DO MŠ

Školku si můžete po předchozí dohodě kdykoli prohlédnout. O aktuálním obsazenosti školky se informujte na mailu skolka@doctrina.cz.

Zápis na školní rok 2023/24 byl ukončen.

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněna v sekci Dokumenty.

Pokud vyplníte registrační formulář, zařadíme si vás do seznamu čekatelů a oslovíme vás, pokud se v následujících měsících uvolní ve školce místo.

Zápis na školní rok 2022/23 proběhne 10. května 2022 mezi 8 a 14 hodinou. ČERVENÉ ODDĚLENÍ (děti narozené nejpozději 31.8.2017)Počet obsazovaných míst: 3ORANŽOVÉ ODDĚLENÍ (děti narozené mezi 1.9.2017 a 31.8.2018)Počet obsazovaných míst: 1ŽLUTÉ ODDĚLENÍ (děti narozené mezi 1.9.2018 a 9.5.2020)Počet obsazovaných míst: 7Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Doctrina najdete zde.
Výsledky zápisu 2023Registrační formulář

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

Celková kapacita školky je 55 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a možnosti uplatnění se v kolektivu, na některé aktivity jsou oddělení spojená. Naším cílem je učit děti komunikaci a spolupráci formou hry a nápodoby. Oddělení se v rámci programu často setkávají a vrstevníci z jednotlivých oddělení v některých případech pracují společně. Děti z dolních oddělení si říkají ŽLUTÍ (2-4 roky) a ORANŽOVÍ (4-6 let), děti z horního oddělení jsou ČERVENÍ (5-7 let).