STRAVOVÁNÍ

INFORMACE

Stravování v MŠ zajišťuje firma Personnel Welfare, která vaří v ZŠ Dobiášova a jídlo dováží do naší výdejny. V ceně je dopolední svačinka, oběd, odpolední přesnídávka a pitný režim.

 

CENA STRAVOVÁNÍ

Od 1. září 2023 je cena za celodenní měsíční stravování pro děti do 6 let  1540 Kč, pro děti, které v průběhu školního roku dovrší 7 let, je to 1600 Kč. U sdílené docházky je stravné 77 Kč/den.

 

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVOVÁNÍ

Uvedenou částku rodiče hradí formou trvalého příkazu nejpozději do 25. dne předchozího měsíce na účet č. 996382319/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol je přidělen každému dítěti na základě vyplněné přihlášky ke stravování.