Děti omlouvejte nejpozději do 8 hod ráno prostřednictvím  SMS na telefonní číslo 736 765 153 paní Přibové.

Žádost o uvolnění na více dní (např. lázně či dovolená) zašlete prostřednictvím gradebooku třídnímu učiteli a paní Sochové Landové.