ODDĚLENÍ ŽLUTÉ

* Toto oddělení je určeno dětem od dvou do tří, resp. čtyř let.

* O děti se stará jedna učitelka a jedna chůva.

* Maximální kapacita oddělení je 15 dětí.

* Děti mohou docházet i jen na některé dny v týdnu v tzv. režimu sdílené docházky.

* Výchova  v tomto období je primárně zaměřena na osvojení pravidel školky a respektování kolektivu a jiné než rodičovské autority. Děti se postupně stávají součástí kolektivu, učí se chápat, že všechny hračky a pomůcky nejsou jeho, ale všech, učí se hrát si ve skupině a postupně respektovat pravidla her. V tomto roce se děti učí samostatnosti a odloučení od rodičů.

* Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj slovní zásoby, pochopení pojmů jako jsou barvy, tvary, rozeznávání počtu předmětů, pojmy více, méně, vedle, mezi, nad, pod atd., rozvolňování ramene a loktů jako příprava na grafomotorická cvičení v pozdějším věku, nácvik říkadel a písniček s rytmizací. Součástí denního programu je i nácvik pravolevé orientace a každý pátek i aktivita v anglickém jazyce.