ODDĚLENÍ ČERVENÉ

* Oddělení pro děti od pěti do šesti, resp. sedmi let

 

* Výchova je zaměřena zejména na posilování sociální role dítěte ve skupině, schopnost komunikovat své pocity a potřeby s ostatními a respektovat zase potřeby jejich. Stále opakujeme zavedená školková pravidla a rituály, které nám pomáhají získat co nejvíce času na zajímavé činnosti. Děti mají služby na zhasínání, utírání stolů a zametání v jídelně i krmení mazlíčků.  Jsou vedeny k tomu, aby dokázaly zorganizovat a vést krátkou aktivitu pro kamarády z oddělení, vysvětlit pravidla her, mluvit nahlas a sebevědomě… Často také vyrážíme s dětmi do přírody a k učení využíváme zahradu, procházky i cestování dopravními prostředky a svět kolem nás.

* Vzdělávání navazuje na základy z oddělení ORANŽOVÉHO, rozvíjíme znalosti a dovednosti z oblasti předmatematické a předčtenářské výchovy, pracujeme na rozvolňování zápěstí a kontrolujeme správný úchop tužky. Součástí denního programu je nácvik rytmizace a koordinace oko-ruka, nácvik pravolevé orientace ale i aktivita v anglickém jazyce. Rozvíjíme logické i kritické myšlení s pomocí konstrukčních stavebnic a didaktických pomůcek, ale využíváme i situací, které v životě školky nastanou. Využíváme práce ve skupině nebo ve dvojicích, případně i individuální činnosti. Zapojujeme se do celoročních a kratších projektů z oblasti enviromentální a ekologické výchovy i mezigenerační spolupráce.

* A ačkoli to tak nevypadá, máme i dost času na spontánní hru, honičky a hry na jako. Učíme se totiž i prostřednictvím nahodilých situací a jejich řešení v bezpečném prostředí je pro nás nácvikem na život.