UDÁLOSTI

Vánoční zvyky ve školce

Celé dopoledne je ve školce připraven program pro rodiče s dětmi. Projdete se školkou i vánočními zvyky a na závěr si společně zazpíváme koledy. Děti vám dají možnost nahlédnout i do jejich denního režimu, vyzkoušíte si s nimi ranní kruh, přesun na svačinku…jen spaní  po obědě bohužel ne:) A pokud se nemohou zúčastnit rodiče, mohou klidně poslat babičku nebo třeba staršího sourozence, u nás jsou vítáni všichni, kdo si chtějí vyzkoušet staré české zvyky.