CENA STRAVOVÁNÍ

Od 1.4.2023 je cena za celodenní měsíční stravování pro děti do 6 let je 1540,-Kč, pro děti, které v průběhu školního roku dovrší 7 let, je to 1600,-Kč. U sdílené docházky je stravné 77 Kč / den.

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVOVÁNÍ

Uvedenou částku rodiče hradí formou trvalého příkazu nejpozději do 25. dne předchozího měsíce na účet č. 996382319/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol je přidělen každému dítěti na základě vyplněné přihlášky ke stravování.