UDÁLOSTI

Podzimní ohníček

Přijďte si do školky na zahradu opéct buřtík, chleba, jablíčko nebo marsmallown. A vezměte s sebou babičku s dědou nebo kamarády a sourozence školkových dětí. V pátek 9.10. od 15,30 se na vás budeme těšit.

P.S. cokoli na opečení s sebou!