DOCTRINA JE JEDINEČNÁ

Na naší škole funguje unikátní třístupňový systém vzdělávání, který je komplexně propojen od mateřské školy, přes základní školu, až po gymnázium. Učitelé tak své žáky znají už od předškolního věku, což jim umožňuje individuálnější přístup.

Včas rozeznáme

silné a slabéstránky dítete

Naši předškoláci

jsou výborně
připraveni na 1. třídu

Již ve školce

mohou děti navštěvovat
budoucí spolužáky
a učitele

Jaké další výhody má naše školka? Klikněte zde

Stěžejní hodnotou naší školky je právě zmíněná návaznost na povinnou školní docházku. Předškoláci nejenže přichází do styku s prostředím základní školy, ale dohlíží na ně také specializovaný psycholog, který kontinuálně sleduje jejich vývoj. Díky tomu lze dětem nastavit přesně takové podmínky, které budou na jedné straně rozvíjet jejich talenty a na straně druhé jim budou pomáhat tam, kde si nejsou tak jisté.

Všem našim předškolákům vedeme osobní portfolia vybraných prací, které spolu s poznatky psychologa předáváme následně na 1. stupeň základní školy. Již ve školce tak můžeme odhalit možné budoucí poruchy učení a dítěti se podle zjištěných informací individuálně věnovat. Je tak zajištěný co nejplynulejší přechod dítěte na školní docházku bez zbytečných stresových faktorů či překvapivě odhalených poruch učení.

U nás ve školce děti vyučujeme pomocí metody dobrého startu, která je speciálně zaměřená na předškoláky. Díky ní si děti včas osvojují návyky, které jsou nezbytné nejen pro bezproblémovou školní docházku, ale také pro úspěšnou budoucnost v životě.

V neposlední řadě na vaše děti čeká bezpečné rodinné prostředí a příjemná atmosféra nejen v kolektivu předškoláků, ale také v řadách učitelského sboru, který je dynamický a především vysoce profesionální. Množství personálu na počet dětí je navíc nadstandardní oproti klasickým institucím.

DOCTRINA MYSLÍ NA BUDOUCNOST

Dnešní doba klade velké nároky na jazykovou vybavenost dětí, proto jsme již od školky zařadili výuku angličtiny. Navíc předškolákům nabízíme speciální kroužky, které podporují komplexní rozvoj dítěte.

VÝUKAANGLIČTINY

Angličtina denně formou her, říkanek a písniček.

KROUŽKY
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pomůžeme vám vaše děti komplexně rozvíjet. Pomocí kroužku flétničky lze například významně ovlivnit rozvoj obou hemisfér. Dovednosti mohou rozvíjet např. kroužkem vaření nebo vědeckých pokusů pro nejmenší.

POBYTVENKU

Procházky a výlety do okolí, jsou součástí prožitkového učení – co si dítě osahá, to zná a pamatuje si. Jsou také nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu…

NA DOCTRINĚ MAJÍ DĚTI PROSTOR

Stejně jako na základní škole volíme i v naší školce menší kolektivy dětí, které jsou vhodnější pro vzdělávání, utváření vztahů a rozvíjení sebe sama.

NA DOCTRINĚ SE POŘÁD NĚCO DĚJE

Naše škola je velmi aktivní součástí života dítěte. Pořádáme akce pro rodiny s dětmi i pro veřejnost, výlety, vzdělávací a sportovní soutěže. To vše dětem pomáhá budovat silné sociální vazby a v neposlední řadě vytváří vzpomínky na zajímavé zážitky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „VEMTE ZA KLIKU“

Jedná se o prožitkovou metodu k výchově samostatných a sebevědomých dětí, které se dokáží zapojit do kolektivní činnosti. Formou hraní (volné samostatné objevování se střídá se skupinovou činností) se děti učí nové věci. Plní praktické úkoly a zábavnou formou poznávají svět.

POŘÁDÁME PROJEKTY

Celoroční i kratší projekty jsou vždy věnovány jednomu tématu, které je komplexně zpracováváno více způsoby (hudba, výtvarná výchova, ekologická výchova, dramatická výchova…) a jeho závěru se vetšinou účastní i rodiče, ať už formou workshopu a společných aktivit či jen jako diváci.

POBYTVENKU

Procházky a výlety do okolí, jsou součástí prožitkového učení – co si dítě osahá, to zná a pamatuje si. Jsou také nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu…

Projekt řemesla

Děti se v praxi setkávají s řemeslníky a jejich práci si vyzkoušejí na vlastní kůži. Postavili jsme zeď, zasadili brambory, vyrobili papír, upekli chléb …

POBYTVENKU

Procházky a výlety do okolí, jsou součástí prožitkového učení – co si dítě osahá, to zná a pamatuje si. Jsou také nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu…
 • Malování, čarování na podzim
  Malování, čarování na podzim
 • Akademie 2019 – Cesta kolem světa
  Akademie 2019 – Cesta kolem světa
 • Projekt Řemesla – papír – Včelky
  Projekt Řemesla – papír – Včelky
 • Pyžamový den
  Pyžamový den
 • Halloween ve školce
  Halloween ve školce
 • Vánoční setkání u tradic a zvyků
  Vánoční setkání u tradic a zvyků
 • Lyžařská školka 2017
  Lyžařská školka 2017
 • …dejte vejce malovaný
  …dejte vejce malovaný
 • Den zvířat
  Den zvířat
 • Karneval ve školce
  Karneval ve školce
 • Podzimní ohníček
  Podzimní ohníček
 • Masáže děti dětem
  Masáže děti dětem
 • Jarní zastavení
  Jarní zastavení
 • Vánoční dílny
  Vánoční dílny
 • MDS Na jaře, na jaře
  MDS Na jaře, na jaře
 • Barvy barvičky
  Barvy barvičky
 • Noc s Andersenem – Malá mořská víla
  Noc s Andersenem – Malá mořská víla
 • Yettík – den s  integrovaným záchranným systémem
  Yettík – den s  integrovaným záchranným systémem
 • Těmi dveřmi do pohádky
  Těmi dveřmi do pohádky
 • Vaříme, pečeme…
  Vaříme, pečeme…
 • Karneval 2017
  Karneval 2017
 • Tvoříme
  Tvoříme
 • Výlet za paní Láryfáry
  Výlet za paní Láryfáry
 • Předmatematická gramotnost
  Předmatematická gramotnost
 • Vánoční tradice ve školce – tradiční akce pro rodiče s dětmi
  Vánoční tradice ve školce – tradiční akce pro rodiče s dětmi
 • Plechové pohádky – divadlo Kordula ve školce
  Plechové pohádky – divadlo Kordula ve školce
 • Pohádky ve školce
  Pohádky ve školce
 • Velká objevitelská výprava
  Velká objevitelská výprava
 • Klaun Kvítko přišel do školky
  Klaun Kvítko přišel do školky
 • Lyžáček
  Lyžáček
 • Mikuláš ve školce – žlutí
  Mikuláš ve školce – žlutí
 • Cykloškolka 2017
  Cykloškolka 2017
 • Lyžařská školička
  Lyžařská školička
 • Den jazyků
  Den jazyků
 • Ruku v ruce – sníh, padá sníh
  Ruku v ruce – sníh, padá sníh
 • Vánoční dílničky 2018
  Vánoční dílničky 2018
 • Spolupracujeme
  Spolupracujeme
 • Nasedneme do rakety, poletíme na planety
  Nasedneme do rakety, poletíme na planety
 • Velikonoční perníčky
  Velikonoční perníčky
 • Návštěva u babiček a dědečků
  Návštěva u babiček a dědečků
 • Doctrinohraní – Velikonoční výletová hra
  Doctrinohraní – Velikonoční výletová hra
 • …na Jóžina z Bážin…
  …na Jóžina z Bážin…
 • Podzimní malování
  Podzimní malování
 • Předvánoční zastavení 2015
  Předvánoční zastavení 2015
 • Den otevřených dveří 2.
  Den otevřených dveří 2.
 • Dopoledne s Otesánkem
  Dopoledne s Otesánkem
 • Podzimní ohníček
  Podzimní ohníček
 • První den v novém školním roce
  První den v novém školním roce
 • Cykloškolka
  Cykloškolka
 • Karneval
  Karneval
 • Halloween po česku
  Halloween po česku
 • Oranžoví v září
  Oranžoví v září
 • Pohádka o kouhoutkovi a slepičce
  Pohádka o kouhoutkovi a slepičce
 • Podzimní ohníček
  Podzimní ohníček
 • Jaro dělá pokusy
  Jaro dělá pokusy
 • Sázíme sedmikrásky
  Sázíme sedmikrásky
 • Mikulášská besídka
  Mikulášská besídka
 • Jarní zastavení 2017
  Jarní zastavení 2017
 • Pohádka ve školce
  Pohádka ve školce
 • Dušičkový víkendíček
  Dušičkový víkendíček
 • Pyžamový den
  Pyžamový den
 • Žluťásci v září
  Žluťásci v září
 • Mikuláš ve školce – oranžoví
  Mikuláš ve školce – oranžoví
 • Dýňobraní
  Dýňobraní
 • Den jazyků
  Den jazyků
 • z IQ parku
  z IQ parku
 • Halloween ve školce
  Halloween ve školce
 • Dopravní hřiště
  Dopravní hřiště
 • Besídka ke Dni matek
  Besídka ke Dni matek
 • Jarní výlet oranžových
  Jarní výlet oranžových
 • Sníh! Sníh! Sníh!
  Sníh! Sníh! Sníh!
 • Řízečci – kroužek vaření
  Řízečci – kroužek vaření
 • Cvičíme a hrajeme si
  Cvičíme a hrajeme si
 • Co je to CANISTERAPIE?
  Co je to CANISTERAPIE?
 • Den se záchranáři
  Den se záchranáři
 • Hallowen ve školce
  Hallowen ve školce
 • Noc s Andersenem – Na hradě Bradě
  Noc s Andersenem – Na hradě Bradě
 • Podzimní duha
  Podzimní duha
 • Projekt Řemesla – dřevo a co z něho
  Projekt Řemesla – dřevo a co z něho
 • …země česká…
  …země česká…
 • Den se záchranáři
  Den se záchranáři
 • Za pokladem rytířů kulatého stolu
  Za pokladem rytířů kulatého stolu
 • Zauhlovačka
  Zauhlovačka
 • Vánoční setkání Doctriny
  Vánoční setkání Doctriny
 • Pohádkový dětský den
  Pohádkový dětský den
 • Oslava 10 let Doctriny
  Oslava 10 let Doctriny
 • Na výstavě o včelách
  Na výstavě o včelách
 • Výlet na Ještěd
  Výlet na Ještěd
 • Čarodějný rej
  Čarodějný rej
 • Na zahradě a na vycházce
  Na zahradě a na vycházce
 • Jóga smíchu – žluťásci
  Jóga smíchu – žluťásci
 • Akademie červení 2020
  Akademie červení 2020
 • Naše knihy
  Naše knihy
 • Mikuláš ve školce – červení
  Mikuláš ve školce – červení
 • Noc s Andersenem
  Noc s Andersenem
 • Podzimní ohníček
  Podzimní ohníček
 • Den Země a pěstování brambory
  Den Země a pěstování brambory
 • Podzimní ohníček
  Podzimní ohníček
 • V divadle na „Beránkovi“
  V divadle na „Beránkovi“
 • Masopustní rej masek aneb Kapusta
  Masopustní rej masek aneb Kapusta
 • Naše tělo
  Naše tělo
 • Včelky ve Šťastné zemi
  Včelky ve Šťastné zemi
 • Země česká, domov můj…
  Země česká, domov můj…
 • Zpívání v Atriu
  Zpívání v Atriu
 • Projekt „Zdraví a nemoc“
  Projekt „Zdraví a nemoc“
 • Akademie 2021
  Akademie 2021
 • Projektový týden s dýněmi
  Projektový týden s dýněmi
 • Projekt Řemesla – ve svíčkárně Rodas
  Projekt Řemesla – ve svíčkárně Rodas
 • Předvánoční zastavení
  Předvánoční zastavení
 • Hody hody doprovody…
  Hody hody doprovody…
 • Recitační soutěž
  Recitační soutěž
 • Lyžařká školička 2016
  Lyžařká školička 2016
 • V dinoparku
  V dinoparku
 • Jak se domlouvají neslyšící
  Jak se domlouvají neslyšící
 • Co je to svatba?
  Co je to svatba?
 • Drakyáda
  Drakyáda
 • Vánoční zpívání s Divadlem Matýsek
  Vánoční zpívání s Divadlem Matýsek
 • Koláčování 2017
  Koláčování 2017
 • Jóga smíchu – oranžovky
  Jóga smíchu – oranžovky
 • SEV Střevlík – lesní zvířátka
  SEV Střevlík – lesní zvířátka
 • Jarní výlet červených
  Jarní výlet červených
 • Motýlí dům
  Motýlí dům
 • Za zvířátky do útulku
  Za zvířátky do útulku
 • Lyžařská školka
  Lyžařská školka
 • Školka v přírodě
  Školka v přírodě
 • Malování do mouky
  Malování do mouky
 • Malování se třeťáky
  Malování se třeťáky
 • Za pirátským pokladem
  Za pirátským pokladem
 • Koláčování
  Koláčování
 • Svatomartinské koláče
  Svatomartinské koláče
 • Pokus s octem a sodou
  Pokus s octem a sodou
 • Karneval
  Karneval
 • Na sněhu
  Na sněhu
 • Halloween po česku
  Halloween po česku
 • Malý výlet do lesa
  Malý výlet do lesa
 • Air jóga
  Air jóga
 • Pečení perníčků
  Pečení perníčků
 • Vánoční besídka 2016
  Vánoční besídka 2016
 • Podzimní výlet s pečením jablek
  Podzimní výlet s pečením jablek
 • Milá babičko, tečka…aneb „na skok u červenáčků“
  Milá babičko, tečka…aneb „na skok u červenáčků“
 • Noc s Andersenem
  Noc s Andersenem
 • Jarní dílny
  Jarní dílny
 • Vánoční besídka
  Vánoční besídka
 • Pokoj Láry Fáry
  Pokoj Láry Fáry
 • Co dělají červeňáci v září?
  Co dělají červeňáci v září?
 • Indián u nás ve školce
  Indián u nás ve školce
 • Ve šťastné zemi
  Ve šťastné zemi
 • Den zvířat
  Den zvířat
 • Vaření
  Vaření
 • Konečně sníh
  Konečně sníh
 • Vánoce ve školce
  Vánoce ve školce
 • Skákal pes – dramatizace písničky
  Skákal pes – dramatizace písničky
 • Ruku v ruce – zahrada
  Ruku v ruce – zahrada
 • pohádka ve školce – Endele vendele
  pohádka ve školce – Endele vendele
 • Jsme tu všichni kamarádi
  Jsme tu všichni kamarádi
 • Noc s Andersenem
  Noc s Andersenem
 • Svátek zvířat aneb školka plná zvířátek
  Svátek zvířat aneb školka plná zvířátek
 • Sportovní týden
  Sportovní týden
 • Lampionový průvod a oslava Halloweenu
  Lampionový průvod a oslava Halloweenu
 • Dia de los Muertos
  Dia de los Muertos
 • Mikulášská nadílka
  Mikulášská nadílka
 • Karneval
  Karneval
 • návštěva v knihovně
  návštěva v knihovně
 • Vánoční příběh – pohádka ve školce
  Vánoční příběh – pohádka ve školce
 • Stopovaná
  Stopovaná
 • Dopravní hřiště
  Dopravní hřiště
 • Čarodílny
  Čarodílny
 • Školka v Pekle – vlastně v přírodě
  Školka v Pekle – vlastně v přírodě
 • Den otevřených dveří
  Den otevřených dveří
 • Jarní dílny
  Jarní dílny
 • Vánoční besídka
  Vánoční besídka
 • Příměstská školka v přírodě
  Příměstská školka v přírodě
 • Canisterapie
  Canisterapie
 • …a ještě Šťastná země, tentokrát s rodiči
  …a ještě Šťastná země, tentokrát s rodiči
 • MDS – lekce tříkrálová
  MDS – lekce tříkrálová
 • Zápis nanečisto
  Zápis nanečisto
 • Dýňování
  Dýňování
 • Zápis do MŠ
  Zápis do MŠ
 • Týden s drakem
  Týden s drakem
 • Úklid zahrady
  Úklid zahrady
 • Na výletě
  Na výletě
 • Projektový den s jablíčky
  Projektový den s jablíčky
 • Vánoční zvyky ve školce
  Vánoční zvyky ve školce
 • Knížka je kamarád
  Knížka je kamarád
 • Cykloškolka 2020
  Cykloškolka 2020
 • Zlatovláska – tvoříme a hrajeme si
  Zlatovláska – tvoříme a hrajeme si
 • Výlet do ZOO
  Výlet do ZOO
 • Jogínci
  Jogínci
 • První jarní velká vycházka
  První jarní velká vycházka
 • Metoda dobrého startu – z první hodiny
  Metoda dobrého startu – z první hodiny
 • Vánoční zvyky 2016
  Vánoční zvyky 2016
 • Halloween
  Halloween
 • Strašidelný bál
  Strašidelný bál
 • Masopustní rej
  Masopustní rej
 • Výlet za princeznou
  Výlet za princeznou
 • Halloween po česku
  Halloween po česku
 • Chameleon Leon – tvoření a pohádka
  Chameleon Leon – tvoření a pohádka
 • Jóga smíchu – červeňásci
  Jóga smíchu – červeňásci
 • Oranžoví na návštěvě u seniorů
  Oranžoví na návštěvě u seniorů
 • Vánoční pohádka ve školce
  Vánoční pohádka ve školce
 • Metoda dobrého startu – běží liška k táboru
  Metoda dobrého startu – běží liška k táboru
 • První pomoc ve školce
  První pomoc ve školce
 • Metoda dobrého startu
  Metoda dobrého startu
 • Další, prosím – akademie
  Další, prosím – akademie
 • Masopustní rej masek ve školce
  Masopustní rej masek ve školce
 • Koláčování
  Koláčování
 • Školka v přírodě
  Školka v přírodě
 • Výlet za podzimem
  Výlet za podzimem
 • Zimní víkend v Rokytnici
  Zimní víkend v Rokytnici
 • Úpravy školky a zahrady
  Úpravy školky a zahrady
 • Pohádka v Naivním divadle
  Pohádka v Naivním divadle
 • Červení na výletě
  Červení na výletě
 • Vánoční zvyky a sněhulácká pohádka
  Vánoční zvyky a sněhulácká pohádka
 • Vánoční besídka
  Vánoční besídka
 • sportovní dopoledne s druháky
  sportovní dopoledne s druháky
 • Jak jsme sklízeli, co jsme si zasadili
  Jak jsme sklízeli, co jsme si zasadili
 • Kroužek Koumáci
  Kroužek Koumáci
 • Naše smysly – chuť, zrak atd.
  Naše smysly – chuť, zrak atd.
 • Modrá, modrá…
  Modrá, modrá…
 • Hurá, sníh!
  Hurá, sníh!
 • Červení ke dni matek
  Červení ke dni matek
 • Ukázky taekwonda
  Ukázky taekwonda
 • Vánoční zvyky ve světě
  Vánoční zvyky ve světě
 • Podzimní ohníček
  Podzimní ohníček
 • Jóga – tygří relaxace
  Jóga – tygří relaxace
 • Jdeme na žaludy
  Jdeme na žaludy
 • Natáčení v IQ parku
  Natáčení v IQ parku
 • Mikuláš ve školce
  Mikuláš ve školce
 • Závody formule 1
  Závody formule 1
 • Halloween po česku
  Halloween po česku
 • Cykloškolka 2015
  Cykloškolka 2015
 • Jak žluťásci pekli cuketový koláč
  Jak žluťásci pekli cuketový koláč
 • Na dopravním hřišti
  Na dopravním hřišti
 • Nábor nanečisto
  Nábor nanečisto
 • Jarní zastavení
  Jarní zastavení
 • výtvarka podle pana Arcimbolda
  výtvarka podle pana Arcimbolda
 • Pohádka ve školce – Chameleon Leon
  Pohádka ve školce – Chameleon Leon
 • …zřím město veliké…
  …zřím město veliké…
 • Projektový den O Budulínkovi
  Projektový den O Budulínkovi
 • Září u nás ve školce
  Září u nás ve školce
 • Noc s Andersenem 2019
  Noc s Andersenem 2019
 • Projektový den Červená Karkulka
  Projektový den Červená Karkulka
 • Projekt Řemesla – papír
  Projekt Řemesla – papír
 • Na sněhu
  Na sněhu
 • Od zrna k chlebu
  Od zrna k chlebu
 • V lese, jó v lese, na jehličí
  V lese, jó v lese, na jehličí
 • Jak se hrají hry
  Jak se hrají hry
 • Září u červených
  Září u červených
 • Podzimní ohníček
  Podzimní ohníček
 • Naši horolezci
  Naši horolezci
 • My jsme muzikanti…
  My jsme muzikanti…
 • Vánoční besídka 2015
  Vánoční besídka 2015
 • V lese
  V lese
 • Vánoční pečení
  Vánoční pečení
 • Oranžoví – tvoření
  Oranžoví – tvoření
 • Na Sychrov za rytíři
  Na Sychrov za rytíři
 • MDS Já do lesa nepojedu, já do lesa nepudu…
  MDS Já do lesa nepojedu, já do lesa nepudu…
 • První dny ve školce
  První dny ve školce

Motyčková – 604 873 093

Sochová-Landová – 603 429 681

motyckova@doctrina.cz

landova@doctrina.cz

nám. Pod Branou 455/8 ,Liberec 4, 460 01