UDÁLOSTI

Masopustní rej masek ve školce

Dopoledne plné her a křepčení v maskách čeká děti 27.2.2019. Prosíme rodiče, aby dětem donesli masky v taškách a nechali je pověšené v šatně. Děti převlékneme až po svačině.