UDÁLOSTI

Dopolední program o vánočních zvycích pro rodiče s dětmi

V úterý 22.12. dopoledne bude ve školce připraven program pro rodiče s dětmi. Přijít mohou samozřejmě také babičky, dědečkové, starší sourozenci nebo jiní příbuzní. V 8,30 začneme program společným ranním kruhem a potom budou v prostorách celé školky připraveny zastavení na téma vánoční zvyky. V poledne mají rodiče možnost se s dětmi naobědvat (po předchozím nahlášení paní Přibové – tel. 736765153 nejpozději do 16.12.).

Školka bude otevřena jako vždy do 17. hodin. Potom se s Vámi rozloučíme a budeme se na Vás těšit v pondělí 4.1.2016.