CENÍK

PROČ PLATIT ZA SOUKROMOU ŠKOLKU?

ÚSPĚŠNÝ START DO ŽIVOTA

V předškolním věku jsou děti maximálně senzitivní, zvídavé, vnímavé a nejvíce a nejsnadněji se učí.  Můžete zajistit, aby získaly ty správné návyky pro všestranně úspěšnou budoucnost. Není tedy zanedbatelné, mají-li v tomto věku nadstandardní podmínky a je-li jim věnována intenzivní pozornost.

ŠKOLNÉ

Školné

Výše školného pro děti od tří let byla stanovena na 5 500 Kč měsíčně.

Pro děti od dvou do tří let platí školné 6 500 Kč měsíčně.

Informace o možnosti sdílené docházky pro děti od dvou do tří let a o jejích cenách vám podá paní Sochová Landová.

CO ZA SVÉ ŠKOLNÉ DOSTANETE?

  • systematickou a kvalitní přípravu pro školu, konzultovanou s učiteli 1. stupně
  • přímé napojení na základní školu, společné akce a návštěvy ve škole
  • angličtinu denně jako součást programu ve formě her, pohádek a písniček – používáme metodické materiály Wattsenglish
  • přátelskou školku, kterou budou děti milovat, s formou učení, která je bude opravdu bavit
  • denně mail se třemi fotkami, ze kterého se dozvíte co a proč děti ten den dělaly
  • průběžné informace o práci a pokrocích vašeho dítěte formou gradebooku
  • časté společné akce pro celé rodiny
  • po domluvě možnost  zúčastnit se programu školky nebo výuky, projektových dní a akcí na zahradě školky
  • možnost individuálních konzultací chování a celkového prospívání vašeho dítěte v kolektivu s jeho učiteli
  • předškolní přípravu metodou dobrého startu jako pevnou součást výuky oddělení Červených