STRAVOVÁNÍ

Přečtěte si aktuální jídelníček

INFORMACE

Stravování v MŠ zajišťuje firma Personnel Welfare, která vaří v ZŠ Dobiášova a jídlo dováží do naší výdejny. V ceně je dopolední svačinka, oběd, odpolední přesnídávka a pitný režim.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Denně nejpozději do 8,00 hod na tel. 736 765 153 pí Přibové. V případě, že dítě není včas omluveno, je mu počítáno stravné.

CENA STRAVOVÁNÍ

Cena za celodenní měsíční stravování pro děti do 6 let je 1160,-Kč, pro děti, které v průběhu školního roku dovrší 7 let, je to 1200,-Kč. U sdílené docházky je stravné 58 Kč / den.

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVOVÁNÍ

Uvedenou částku rodiče hradí formou trvalého příkazu nejpozději do 25. dne předchozího měsíce na účet č. 996382319/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol je přidělen každému dítěti na základě vyplněné přihlášky ke stravování.