STRAVOVÁNÍ

Přečtěte si aktuální jídelníček

INFORMACE

Stravování v MŠ zajišťuje firma Personnel Welfare, která vaří v ZŠ Dobiášova a jídlo dováží do naší výdejny. V ceně je dopolední svačinka, oběd, odpolední přesnídávka a pitný režim.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Denně nejpozději do 8,00 hod  prostřednictvím gradebooku v sekci omluvy nebo SMS na tel. 736 765 153 pí Přibové. V případě, že dítě není včas omluveno, je mu ten den počítáno stravné. Jestliže bude dítě nemocné více dní, je třeba nahlásit do kdy je omluveno.

CENA STRAVOVÁNÍ

Cena za celodenní měsíční stravování pro děti do 6 let je 1160,-Kč, pro děti, které v průběhu školního roku dovrší 7 let, je to 1200,-Kč. U sdílené docházky je stravné 58 Kč / den.

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVOVÁNÍ

Uvedenou částku rodiče hradí formou trvalého příkazu nejpozději do 25. dne předchozího měsíce na účet č. 996382319/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol je přidělen každému dítěti na základě vyplněné přihlášky ke stravování.