INFORMACE PRO RODIČE

ZÁPIS DO ŠKOLKY

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 PROBĚHNE VE ČTVRTEK 9. KVĚTNA OD 15 DO 16 HODIN.

Počet volných míst na školní rok 19/20 bude zveřejněn nejpozději 8.5.2019.

Školku si můžete po předchozí dohodě kdykoli prohlédnout, jsou-li ve školce volná místa, může Vaše dítě nastoupit ihned.

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení  lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení nebude Vaše žádost přijata! Dále potřebujete svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, které má být zapsáno, přiveďte s sebou!

Žádost o přijetí na školní rok 2019/2020

PLNÁ DOCHÁZKASDÍLENÁ DOCHÁZKA

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

Celková kapacita školky je 50 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a možnosti uplatnění se v kolektivu, na některé aktivity jsou oddělení spojená. Naším cílem je učit děti komunikaci a spolupráci formou hry a nápodoby. Oddělení se v rámci programu často setkávají a vrstevníci z jednotlivých oddělení v některých případech pracují společně. Děti z dolních oddělení si říkají ŽLUTÍ (2-4 roky) a ORANŽOVÍ (4-6 let), děti z horního oddělení jsou ČERVENÍ (5-7 let).

Aktuální informace o pokrocích vašeho dítěte najdete na gradebooku.
Pokud Vám nefunguje přihlášení, kontaktujte paní Sochovou Landovou.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Děti omlouvejte nejpozději do 8 hod ráno prostřednictvím gradebooku, mailem na pribova@doctrina.cz nebo SMS na telefonní číslo 736 765 153 paní Přibové..

CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY?

  • dítě by mělo umět nebo se alespoň pokusit:
  • dokázat si říct, že potřebuje na WC
  • umýt si ruce před jídlem
  • poznat si své oblečení
  • obléknout si své oblečení
  • obout si boty (přezůvky)
  • vysmrkat se
  • jíst správně lžící
  • odnést si po sobě nádobí
  • uklidit si po sobě hračky

CO MAJÍ MÍT DĚTI VE ŠKOLCE?

Všechny děti musí mít z bezpečnostních důvodů bačkůrky. Velice nevhodné jsou jakékoliv pantofle a gumová obuv.

Do třídy: bačkory, punčocháčky nebo slabé tepláky, tričko, náhradní oblečení v případě nehody (spodní prádlo, tričko, tepláky nebo punčocháčky)

Na pobyt venku: nepromokavé kalhoty (loužáky), tepláky, mikinu, bundu, vhodnou obuv, holinky, pokrývku hlavy dle počasí, nepromokavou bundu nebo pláštěnku

Oddělení červených: cvičební úbor – tepláčky, triko, mikinu, cvičky nebo sálovou obuv

Prosíme všechny rodiče o zakoupení hygienických potřeb (balení papírových kapeníčků, pasta na zuby, kartáček na zuby) a odevzdání při nástupu dítěte do školky.

Za hračky donesené z domova nezodpovídáme.

Učitelé v mateřské škole léky nepodávají! Pouze po předchozí domluvě s manažerkou mateřské školy, a to jen v případě, že se jedná o trvale podávané léky při velmi závažných onemocněních, vždy se svolením lékaře. Písemná žádost o podávání léků, podepsaná rodičem, bude součástí evidenčního listu dítěte.

Všechny věci musejí být podepsané.

Do školky patří pouze ZDRAVÉ DÍTĚ, buďte ohleduplní k ostatním!