INFORMACE PRO RODIČE

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

16.6. 2017 – 14.00 – 16.00

 

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení  lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení nebude Vaše žádost přijata! S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, které má být zapsáno, přiveďte s sebou!

Při zápise 16.6.2017 obsazujeme 11 volných míst.

Kritéria přijetí:

1/ vyšší procentuální hodnocení vyspělosti dítěte při zápisu do MŠ

2/ sourozenec na SŠ, ZŠ nebo v MŠ Doctrina

Žádost ke stažení na šk. rok 17/18

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

průběžně v závislosti na naplněnosti školky

 

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení  lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení nebude Vaše žádost přijata! S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, které má být zapsáno, přiveďte s sebou!

Žádost ke stažení na šk. rok 16/17

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

Celková kapacita školky je 50 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a možnosti uplatnění se v kolektivu, na některé aktivity jsou oddělení spojená. Naším cílem je učit děti komunikaci a spolupráci formou hry a nápodoby. Oddělení se v rámci programu často setkávají a vrstevníci z jednotlivých oddělení v některých případech pracují společně. Děti z dolních oddělení si říkají ŽLUTÍ (2-4 roky) a ORANŽOVÍ (4-6 let), děti z horního oddělení jsou ČERVENÍ (5-7 let).

maskoti_pastelky_zluta
maskoti_pastelky_oranzova
maskoti_pastelky_cervena

Aktuální informace o pokrocích vašeho dítěte najdete na gradebooku.
Pokud Vám nefunguje přihlášení, kontaktujte paní Landovou.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Děti omlouvejte nejpozději do 8 hod ráno na telefonní číslo 736 765 153 paní Přibové – nejlépe formou SMS.

CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY?

  • dítě by mělo umět nebo se alespoň pokusit:
  • dokázat si říct, že potřebuje na WC
  • umýt si ruce před jídlem
  • poznat si své oblečení
  • obléknout si své oblečení
  • obout si boty (přezůvky)
  • vysmrkat se
  • jíst správně lžící
  • odnést si po sobě nádobí
  • uklidit si po sobě hračky

CO MAJÍ MÍT DĚTI VE ŠKOLCE?

Všechny děti musí mít z bezpečnostních důvodů bačkůrky. Velice nevhodné jsou jakékoliv pantofle a gumová obuv.

Do třídy: bačkory, punčocháčky nebo slabé tepláky, tričko

Na pobyt venku: tepláky, mikinu, bundu, vhodnou obuv, holinky, pokrývku hlavy dle počasí, náhradní oblečení v případě nehody (spodní prádlo, tričko, tepláky nebo punčocháčky)

Oddělení červených: cvičební úbor – tepláčky, triko, mikinu, cvičky nebo sálovou obuv

Prosíme všechny rodiče o zakoupení hygienických potřeb (balení papírových kapeníčků, pasta na zuby, kartáček na zuby).

Za hračky donesené z domova nezodpovídáme.

Učitelé v mateřské škole léky nepodávají! Pouze po předchozí domluvě s manažerkou mateřské školy, a to jen v případě, že se jedná o trvale podávané léky při velmi závažných onemocněních, vždy se svolením lékaře. Tento záznam bude součástí evidenčního listu dítěte.

Všechny věci musí být podepsané.

Do školky patří pouze ZDRAVÉ DÍTĚ, buďte ohleduplní k ostatním!