DOKUMENTY

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou – 2017

Tematický plán na školní rok 17/18

Organizace školního roku 17/18

Náhled smlouvy

Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů – GDPR

Vnitřní předpis na akce pořádané MŠ Doctrina

Školní řád MŠ Doctrina

Provozní řád zahrady MŠ Doctrina

Desatero pro rodiče děti předškolního věku