Na pomezí jizerskohorských lesů stojí na vršku nad Ruprechticemi kaple Panny Marie U Obrázku. Stojí přibližně v místech, kde kdysi dávno dřevorubci, kácející stromy pro stavbu Ruprechtic, objevili studánku se zázračnou vodou. Protože voda byla léčivá, pověsili u ní svatý obrázek. Později nechal u studánky rychtář postavit kamenný kříž a ještě později, když voda z ní vyléčila slepého chlapce, nechal zbudovat i křížovou cestu s kaštanovou alejí.

Na stavbu samotné kaple (která je tak velká, že se jí říká kostel) se na začátku minulého století lidé skládali 13 let. V průběhu století v ní byl i sochařský ateliér a sklady, ale nakonec byla znovu opravena a vysvěcena.

Nyní se v ní příležitostně pořádají mše a organizují se od ní také různé pouti – třeba k morovému sloupu v zahradě jednoho libereckého kostela. Tématem této pouti, kterou si může projít každý sám, je ukončení pandemie koronaviru.