Kdo byl vlastně tajemný Mojžíš, po kterém je zdejší pramen pojmenován?

Podle příběhu v Bibli kdysi v dávných dobách to byl vůdce jednoho kmene, který žil v Egyptě. Když se ti lidé rozhodli, že z Egypta odejdou a nebudou dále faraónovými otroky, chtěli dojít do země zaslíbené. Faraón ale nechtěl přijít o tolik pracantů a poslal za nimi vojsko. Mojžíš viděl, že jeho lid vojákům na vozech neunikne a jediná cesta do jejich příštího domova vedla přes moře. Mojžíš požádal Boha o pomoc a udeřil holí do vody. Moře se v tom okamžiku rozestoupilo a nechalo prchající projít, za nimi se však zase vrátilo a vojáci, kteří je pronásledovali, se utopili. Mojžíš tak svůj lid zachránil a odvedl ho z otroctví.

Mojžíš měl ale i dobrodružné dětství, trošku podobné naší pohádce o Plaváčkovi. Po přechodu přes moře prožil spoustu dalších dobrodružství. Pokud budete chtít, můžete se podívat na animovanou pohádku o Mojžíšovi.