Letos 27. dubna to bude 117 let od chvíle, kdy byla liberecké přehrada slavnostně uvedena do provozu. Její zděná hráz je dlouhá 157 metrů (to je jako 13 autobusů, stojících za sebou) a vysoká 20,5 metru (to je skoro sedm autobusů, stojících na sobě).

Když byly přehradě dva roky, uspořádali obyvatelé města obrovskou slavnostní výstavu, kterou navštívil i sám císařpán.

Během jednoho roku vybudovali desítky pavilonů, které nabídly přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a všech myslitelných souvisejících odvětví.

Na Husovu třídu položili liberečtí novou tramvajovou linku, rozšířili nádraží, postavili luxusní hotel Zlatý lev a řadu noblesních vil, ve kterých sídlila správa výstaviště. Výstavu navštívilo více než milion dvě stě tisíc lidí (to je jako skoro všichni lidé z Prahy). Představte si, že až z Husovy ulice se mohli lidé sklouznout na vodní skluzavce do přehrady a zpět je potom vyvezl výtah. Na hladině přehrady se dokonce konaly hrané námořní bitvy pro pobavení návštěvníků.

Na zahájení výstavy dorazily celebrity jako arcivévoda Ferdinand Karel, hrabě Clam-Gallas, maršálek království kníže Jiří Lobkovic a v červnu do Liberce zavítal i císař František Josef I.
Liberecký výrobce koberců jako výraz úcty předal císaři koberec s jeho vytkanou podobiznou a očekával, že bude povýšen do šlechtického stavu. Dar ale císař odmítl s tím, že po něm nikdo šlapat nebude. A bylo po titulu.

Císař také slavnostně zahájil provoz hotelu Zlatý lev a potom odešel na noc naproti do zámku. Asi novému hotelu tak docela nevěřil.

Tak vidíte, co už ta naše přehrada zažila. Udělejte si pěkně procházku kolem dokola a představujte si, že na hladině plují místo kachen mořské koráby a střílejí na sebe z děl. Nebo bude lepší si představit dlouhatánský tobogán nad střechami domů? To by se to jelo….