KROUŽKY

Kroužky v MŠ Doctrina jsou určeny i pro veřejnost a probíhají od 30. září do ledna (15x) a od února do května (15x).  Kroužky  budou otevřeny při minimálním počtu 5 dětí, pouze CVIČENÍ při počtu nad 10 dětí.

MALOVÁNÍ, ČAROVÁNÍ

kroužek pro děti od 4 let

Výpravy do kouzelné země čaroděje Barvyráda.

Náplní kroužku bude výtvarné experimentování, malování, matlání, cákání, mazání, lepení, hnětení….a zcela určitě se děti ušpiní. Celé. Od hlavy k patě. Takže jim na tvoření oblékněte něco, na čem vám moc nezáleží.

počet: max.8

Kdy:  pondělí 15:30-16:30 (15 lekcí v pololetí)

Cíl: rozvíjet jemnou motoriku, podporovat radost z tvoření a experimentování a hlavně dětskou fantazii.

lektor: Šárka Sochová Landová, cena kroužku 1500 Kč/pololetí nebo 3000 Kč /rok

Přihlášení ve vestibulu školky, příp. na mailu skolka@doctrina.cz

KOUMÁCI pro děti od pěti

kroužek pro děti, kterým bude v tomto roce nejméně 5 let

Logické a kombinační hry a hrátky, základy programování se včelkou Bee bot.

počet: max.10

Kdy:  pondělí 15:00-16:00 (15 lekcí v pololetí)

Cíl: rozvíjet logické myšlení a schopnost kombinovat, domýšlet příčiny a následky a určit si při činnosti jednotlivé kroky a jejich pořadí.

lektor: Veronika Kastlová, cena kroužku 1500 Kč/pololetí nebo 3000 Kč/rok

Přihlášení ve vestibulu školky, příp. na mailu skolka@doctrina.cz

CVIČENÍ

kroužek pro děti od 3 let

Děti předškolního věku jsou v ideálním věku na ukotvení informace, že řízený a aktivní pohyb patří do běžného života. Zábavnou formou jsou schopny pracovat se svým tělem, uvědomovat si, co je kde táhne, že když se to protáhne, že je to příjemné a uvědomovat si svou sílu v rukou i nohou a to celé pomalu koordinovat do komplexního pohybu.

Zároveň jsou v citlivém věku spadlých nožních klenbiček a začátku kulatých zad, protože v tomto věku neuvěřitelně rychle rostou, ale tělo nestíhá korigovat tyto rychlé změny a ozývají se bolístky, špatná koordinace těla, „špatná“ málo aktivní chůze.

Ráda bych vašim dětem poskytla své znalosti fyzioterapeuta a procvičila s nimi alespoň jednou týdně plosky nožiček, naučila je cviky na aktivaci klenby nožní a zahájila stabilizaci a posílení svalového korzetu, tak důležitého pro správné držení – to vše zábavnou formou.

počet: min.10 dětí, při velkém počtu zájemců bude otevřen kroužek v dalším čase

Kdy:  úterý 15:30-16:00, ev. 16:00-16:30 (15 lekcí v pololetí)

lektor: Lucie Zmatlíková, cena kroužku 1200 Kč/pololetí nebo 2400 Kč/rok

Přihlášení ve vestibulu školky, příp. na mailu skolka@doctrina.cz

HRAJEME SI S HUDBOU

kroužek pro děti od 4 let

Pro všechny milovníky hudby.

Budeme zpívat, tančit, hrát i poslouchat. Hudební kroužek je zaměřen na aktivity, rozvíjející hudebnost dítěte. Kroužek obsahuje pěvecké, poslechové, instrumentální a hudebně-pohybové činnosti, které budou vzájemně propojovány. Dítě si tak bude osvojovat hudební návyky a znalosti hravou formou. 

počet: max.12

Kdy:  úterý 15:00-16:00 (15 lekcí v pololetí)

lektor: Nela Flašinová, cena kroužku 1500 Kč/pololetí nebo 3000 Kč/rok

Přihlášení ve vestibulu školky, příp. na mailu skolka@doctrina.cz

LOGOHRÁTKY

kroužek pro děti od 3 let

Hravé trénování jazýčku a mluvidel v malém kolektivu – lekce je vždy pouze pro 3 děti a trvá 20 minut. V určeném čase proběhne kroužek pro 6-7 skupin dětí.

Kdy:  středa mezi 13:00 a 16:00 hodinou

lektor: Veronika Šímová, cena kroužku 2000 Kč/pololetí nebo 4000 Kč/rok

Přihlášení ve vestibulu školky, příp. na mailu skolka@doctrina.cz

VAŘENÍ pro děti od pěti

kroužek pro děti, kterým bude v tomto roce nejméně 5 let

Vaření a stolování je zábava…

“Když do hrnku nadšení přidáme lžičku kuchařského umění a okořeníme špetkou etikety, smícháme s radostí z nových dovedností, chutí a vůní, vznikne náš kroužek Vaření. Někdy zapomeneme na nějakou ingredienci, někdy to drobet připálíme a taky nám to někdy trvá všechno déle a je kolem spousta nepořádku a ve finále se to nedá jíst, ale takové jsou první pokusy v kuchyni. Hlavní je, že nás to baví.”

počet: max.10

Kdy:  čtvrtek 15:00-16:30 

Cíl: rozvíjet jemnou motoriku, podporovat sebedůvěru a vztah k vaření (práci, řemeslu), podání základů zdravé výživy – ochutnat i neznámé chutě, poznat a osvojit si základy etikety pro děti a základy stolování,  posilování respektu k práci, zvyšování sebeobsluhy a samostatnosti, nácvik a automatizace úklidu.

Výstup: ochutnávka našeho společného snažení (až na výjimky po každém vaření), kuchařka našich receptů s fotografiemi z našich setkání na závěr roku

Plán: recepty dle roční doby a aktuální sezóny, snaha zohlednit “dětské” chutě, ale taky poskytnout něco nového. 

lektor: Vendula Filipovská, cena kroužku 2000 Kč /  pololetí nebo 4000/rok

Přihlášení ve vestibulu školky, příp. na mailu skolka@doctrina.cz

Přihlašovat do kroužků se můžete ve vestibulu školky, příp. na mailu skolka@doctrina.cz. První kroužky proběhnou v pondělí 30. září. Dítě můžete přihlásit na pololetí nebo na celý rok. Platba na 1. pololetí nejpozději do 15.10.2018, na 2. pololetí do 15.2.2019 na účet školného. Minimální počet dětí na kroužku je 5.