Kdy poprvé město obdrželo svá městská práva a  kdy byl Hodkovicím udělen městský znak, to se nepodařilo zjistit a asi se to ani nezjistí. Jak to ale vlastně je s městským znakem? Kde se vzal? Proč je na něm právě medvěd?

Pro zodpovězení těchto otázek je třeba nejdříve připomenout, proč vlastně vznikla potřeba používat vlajky, znaky, znamení a značky.

Když v dávné minulosti docházelo mezi jednotlivými rody a kmeny k častým sporům, které řešila válka, bylo třeba od sebe nějak rozlišit bojující pány a jejich družiny. Bylo důležité, aby vojsko svého vůdce poznalo. Ten si totiž při boji chránil hlavu helmicí, která plně zakrývala i jeho obličej. Pán jezdil na koni, jeho helmice byla nejvýš, a proto byla i nejlépe vidět. Proto se na helmici dávala různá znamení, nejdříve to byla prostá kombinace barevných látek, později bylo třeba začít vytvářet i erby na štíty, protože pouze s kombinací barev se již nevystačilo. 

Obrazce ve znacích zobrazují často celé tělo nebo část těla zvířecího nebo lidského. S oblibou byl volen obraz zvířat, který se pokládal za symbol odvahy a síly, např. královský lev nebo orel. 

Ale zpět ke znaku města Hodkovic nad Mohelkou.  Město má ve štítu svého znaku stříbrné pole a na něm vzpřímeného, vpravo otočeného černého medvěda v bojovém postavení. 

Pověst vypráví, že v dávných dobách, když ještě v místě, kde nyní stojí město Hodkovice, stálo několik uhlířských chalup uprostřed hustých lesů, vyjel si český kníže Břetislav I. na lov. Na lovu byl přepaden ohromným medvědem a život mu zachránili uhlíři, kteří v milířích pálili uhlí a rychle přišli na pomoc. Zachráněný kníže z vděčnosti uhlíře bohatě odměnil a nařídil, aby byla vykácena větší část lesa a založena zde osada, jejíž obyvatelé měli chránit bezpečný průchod po stezkách. Černý medvěd v bojovém postavení se potom na základě této pověsti dostal na štít znaku města Hodkovic.