Děti omlouvejte nejpozději do 8 hod ráno prostřednictvím gradebooku, mailem na pribova@doctrina.cz nebo SMS na telefonní číslo 736 765 153 paní Přibové.